products

Produkter

  • Hydrogen Fuel Cell (Electrochemical cell)

    Hydrogenbrændstofcelle (elektrokemisk celle)

    En brændselscelle er en elektrokemisk celle, der omdanner den kemiske energi fra et brændstof (ofte hydrogen) og et oxidationsmiddel (ofte ilt) til elektricitet gennem et par redoxreaktioner. Brændselsceller adskiller sig fra de fleste batterier ved at kræve en kontinuerlig kilde til brændstof og ilt (normalt fra luften) for at opretholde den kemiske reaktion, mens den kemiske energi i et batteri normalt kommer fra metaller og deres ioner eller oxider, der sædvanligvis allerede er til stede i batteri, undtagen i strømbatterier. Brændselsceller kan producere elektricitet kontinuerligt, så længe brændstof og ilt tilføres.